Arvato Services Polska rozszerza pakiet SAP ERP

Sukcesem zakończył się projekt rozszerzenia systemu SAP ERP o nowe moduły w arvato services Polska. Lider rynku w zakresie kompleksowych usług outsourcingowych wybrał ICG Wdrożenia SAP na dostawcę usługi. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2007 roku, a zakończył w lipcu 2008.


Do głównych zadań ICG Wdrożenia SAP należało wdrożenie systemu SAP ERP w obszarach finansów (FI), majątku trwałego (FI-AA), kontrolingu (CO), sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz hurtowni danych (BW) w zakresie Business Content, a następnie zintegrowanie ich z dotychczas funkcjonującymi modułami gospodarki materiałowej (MM) oraz gospodarki magazynowej (WM). Konsultanci ICG odpowiedzialni byli również za przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń kodowych SAP dofinansowanych przez Unię Europejską.

Do najtrudniejszych elementów projektu zaliczyć można sprzężenie funkcjonujących produkcyjnie modułów logistycznych z nowo wdrażanymi modułami finansowymi. Chcąc uniknąć sytuacji kryzysowej, w której podczas startu produktywnego mogłoby dojść do zatrzymania produkcji, co wiązałoby się m.in. z dotkliwymi stratami finansowymi, uruchomienie systemu zaplanowano na długi weekend majowy, kiedy to została zatrzymana praca we wszystkich magazynach arvato services Polska. Oprócz tego, by wyeliminować ewentualne problemy związane ze startem produktywnym wykonano serię bardzo dokładnych testów.

Źródło: www.icg.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top