Najnowsza wersja systemu Epicor iScala

L systems logoW II kwartale 2017 Epicor wprowadza na rynek najnowszą wersję systemu Epicor iScala 3.1. Nowa wersja to zmiany funkcjonalne takie jak np. wprowadzenie Elektronicznej Platformy Zgodności pozwalającej na przetwarzanie danych systemowych na zakres i format danych wymaganych przez różnorodne instytucje państwowe. W nowej wersji duży nacisk położono także na unowocześnienie interfejsu użytkownika.

 REKLAMA 
 SOLEMIS 


Nowy interfejs (UI) zapewni m.in. większą łatwość użytkowania, łatwiejszy dostęp do kluczowych funkcjonalności aplikacji, uproszczenie konfigurowalności, wiele predefiniowanych schematów kolorystycznych.
 
L SYSTEM SCALA 1
 
Nowy interfejs (UI) zapewni m.in. większą łatwość użytkowania, łatwiejszy dostęp do kluczowych funkcjonalności aplikacji, uproszczenie konfigurowalności, wiele predefiniowanych schematów kolorystycznych. Podstawowa układ interfejsu składa się z następujących elementów
  • Struktury menu (1) z możliwością wyszukiwania funkcji systemowych (2) 
  • Podpowiedzi w zakresie ostatnio używanych funkcji (3)
  • Ulubione funkcje użytkownika (4) zorganizowane w grupach
  • Okienko statusu (5) - wyświetlanie informacji takich jak bieżąca firma, roku obrotowego spółki, użytkownik, itd.

L SYSTEM SCALA 2


W ramach poruszania się po formatkach (ekranach wprowadzania danych) uwzględniono m.in.:

  • Przeglądarkowy interfejs wprowadzania danych
  • Uproszczenie przełączanie między kartami i aplikacji 
  • Wybór predefiniowanych schematów kolorystycznych przypisanych użytkownikowi.

 

L SYSTEM SCALA 3


System Epicor iScala 3.1. został także wyposażony w menu kontekstowe umożliwiające wykonywanie dodatkowych działań co dodatkowo usprawniło nawigację w ramach aplikacji.

L SYSTEM SCALA 4

Wprowadzone zmiany pozwolą użytkowników aplikacji w uproszczony a dzięki czemu jeszcze bardziej efektywny sposób pracować z aplikacją.

Źródło: www.l-systems.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top