GRUPA ALUMETAL ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIĘKI IFS APPLICATIONS™

IFSGrupa Alumetal, jeden z największych w Europie Środkowej producentów aluminiowych stopów odlewniczych, wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia procesów biznesowych realizowanych w czterech spółkach produkcyjnych.


Grupa Alumetal, specjalizuje się w produkcji stopów odlewniczych z aluminium. Złom aluminiowy dostarczany do zakładów jest sortowany, rozdrabniany i poddawany obróbce, a następnie przetapiany i odlewany w postaci metalicznych sztabek o określonym składzie chemicznym. W takiej formie metal trafia do odbiorców, głównie przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

Grupa obejmuje cztery spółki produkcyjne w różnych lokalizacjach, w których pracuje łącznie 500 osób. Zdolności produkcyjne Grupy pozwalają na przerób blisko 115 tys. ton złomu aluminiowego rocznie.

WYBÓR IFS APPLICATIONS™

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ Grupa Alumetal nie dysponowała zintegrowanymi narzędziami IT. W poszczególnych zakładach produkcyjnych korzystano z prostych aplikacji działających w środowisku DOS. Powszechnie wykorzystywanym narzędziem były również arkusze kalkulacyjne.

Zintegrowany system klasy ERP miał przede wszystkim pozwolić na uporządkowanie i unowocześnienie procesów biznesowych oraz dostosowanie sposobu działania firmy do aktualnej sytuacji rynkowej. Wymiernych oszczędności oczekiwano m.in. dzięki zmodernizowaniu sposobu planowania i rozliczania kosztów oraz ewidencjonowania surowców. Lepsze gospodarowanie oraz usprawnienia w zakresie raportowania miały z kolei przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności Grupy Alumetal.

Zarządzanie produkcją oraz logistyką w skali całej Grupy nie było łatwym zadaniem. Całość działań chcieliśmy uporządkować właśnie dzięki wdrożeniu systemu klasy ERP. Poszukiwaliśmy rozwiązania o rozbudowanych możliwościach funkcjonalnych i analitycznych, a jednocześnie otwartego na zmiany − mówi Paweł Tupaj, główny specjalista ds. systemu ERP w Alumetal S.A.
Pod uwagę braliśmy oferty różnych dostawców. Na uruchomienie systemu mieliśmy stosunkowo mało czasu, więc zależało nam na przejrzystym i logicznym harmonogramie oraz gwarancji na wdrożenie zakładanych funkcjonalności w terminie. W przypadku firmy IFS przemówiła do nas logika harmonogramu. Poszczególne etapy wdrożenia opisano w bardzo czytelny sposób − był on dla nas w pełni zrozumiały mimo, że przecież wcześniej nie korzystaliśmy z systemu tej klasy. Nie bez znaczenia było też dopasowanie finansowe” − dodaje Paweł Tupaj.
PRZEBIEG WDROŻENIA

Umowę na wdrożenie systemu IFS Applications™ podpisano w kwietniu 2011 r. i od razu przystąpiono do prac nad przygotowaniem projektu rozwiązania.

Zintegrowanym systemem klasy ERP objęto obszary: zarządzania finansami i księgowością, dystrybucji, produkcji, remontów, kadr i płac.
System IFS Applications™ zintegrowano m.in. ze spektrometrami pozwalającymi badać skład chemiczny surowców na poziomie mikroskopowym oraz systemem wag. Dzięki temu pobierane wprost z urządzeń dane mogą być w sposób automatyczny zestawiane ze zdefiniowanymi wcześniej parametrami” − wyjaśnia Paweł Tupaj. „Chcieliśmy wykorzystać jak największą ilość danych, które są generowane automatycznie.
Zaprojektowano również mechanizmy pozwalające zautomatyzować analizę chemiczną stopów i wybór surowców pod kątem optymalnego składu chemicznego stopów, stanowiących wyroby gotowe, oraz kosztów ich przerobu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem start produkcyjny systemu nastąpił na początku 2012 roku. W obrębie całej Grupy Alumetal z systemu IFS Applications™ korzysta ok. 180 osób. Znaczna część z nich to pracownicy działu produkcji.

IFS Applications™ wspiera najważniejsze procesy biznesowe spółek Grupy Alumetal − od produkcji, logistyki i kontroli jakości, przez utrzymanie ruchu oraz obszar kadr i płac, aż po księgowość, kontroling oraz raportowanie.

UZYSKANE KORZYŚCI

Wdrożenie systemu klasy ERP - IFS Applications™ w Grupie Alumetal umożliwiło integrację i unowocześnienie środowiska IT. Rozwiązanie wspiera pełny cykl realizacji zamówień, procesy produkcji, zapewnia obsługę kontrolingu oraz wymusza stałą optymalizację procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie.
System IFS Applications™ wspiera zarządzanie kluczowymi obszarami działalności całej Grupy Alumetal, zapewniając m.in. bieżącą kontrolę kosztów, wsparcie obsługi procesów produkcyjnych, sprzedażnych, zakupowych i logistycznych. Otwarta architektura rozwiązania ułatwia rozwój naszego przedsiębiorstwa − podkreśla Paweł Tupaj.
Dzięki zaawansowanej funkcjonalności raportowania i przetwarzania danych nastąpiła znacząca poprawa w zakresie dostępności informacji gospodarczych i szybkości ich pozyskiwania przez kadrę zarządzającą i pracowników Grupy.
W pełni spełnione zostały wszystkie wymagania, które stawialiśmy przed systemem. Dzięki nowym możliwościom analizy efektywności produkcji zwiększyła się konkurencyjność naszej Grupy − podsumowuje Paweł Tupaj.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Uporządkowanie i ujednolicenie procesów biznesowych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Lepsza kontrola kosztów
 • Poprawa efektywności w zakresie zakupów i logistyki
 • Zwiększenie sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa

MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse™
 • IFS Produkcja™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Zarządzanie Projektem™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™
 • IFS Zarządzanie Jakością™
 • IFS CRM™
 • IFS Remonty™
 • IFS Zasoby Ludzkie™
 • IFS Płace™

Liczba użytkowników: 180

O GRUPIE ALUMETAL

Grupa Alumetal jest jednym największych w Europie Środkowej producentem aluminiowych stopów odlewniczych. Grupę tworzą spółki produkcyjne: Alumetal S.A. w Kętach, Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. w Gorzycach, Alumetal Nowa Sól Sp. z o.o. w Nowej Soli i T+ S Sp. z o.o. w Kętach. Grupa Alumetal specjalizuje się w produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, stopów wstępnych (zapraw) i odtlenia-czy stali dla hut. We wszystkich spółkach Grupy Alumetal pracuje łącznie 500 osób. Aktywna polityka sprzedaży owocuje dynamicznym wzrostem produkcji i przerobem blisko 115 tys. ton złomu aluminiowego rocznie.
 
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top