TARCOPOL z systememe Asseco Softlab SEOD

ASSECOFirma TARCOPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach powstała w 1991 r. jako duńsko-polska spółka kapitałowa, (z udziałem firm drogowomostowych z Danii - pierwotnie TARCO VEJ A/S, następnie Munck Gruppen A/S). TARCOPOL został powołany do działania w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, a w szczególności do wykonywania specjalistycznych robót na obiektach mostowych, wykorzystując bogate doświadczenia obydwu skandynawskich udziałowców.
 

 
TARCOPOL specjalizuje się w m.in w kładzeniu asfaltu lanego, wykonywaniu dylatacji bitumicznych, remontach obiektów mostowych, a także w układaniu cienkowarstwowej nawierzchni z żywicy epoksydowej oraz projektowaniu mostów, diagnostyce i kontroli jakości betonu w konstrukcjach mostowych, drogowych, a także budowlanych. Dzięki oddziałom zlokalizowanym w różnych regionach Polski, TARCOPOL może z powodzeniem prowadzić działalność na terenie całego kraju.
Historia rozwoju systemu ERP w TARCOPOL

W 2003 roku TARCOPOL podjął decyzję o wdrożeniu oprogramowania, które w sposób kompleksowy usprawniłoby zarządzanie działaniem całej firmy. Po dogłębnej analizie wybrano rozwiązania ERP od Asseco Business Solutions. Zaimplementowany system Asseco Softlab ERP wsparł takie obszary biznesowe TARCOPOL jak Finanse i Księgowość, Środki Trwałe i Lista Płac. W 2011 roku spółka zdecydowała się na aktualizację oprogramowania i tzw. upgrade do jego najwyższej wersji. Dzięki temu firma otrzymała nowe funkcjonalności, które pozwoliły na efektywniejsze prowadzenie bieżącej działalności biznesowej, co miało także wpływ na optymalizacji kosztów działania.

System elektronicznego obiegu dokumentów

Kolejnym etapem rozwoju narzędzi informatycznych w TARCOPOL było uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów Asseco Softlab SEOD. Celem wdrożenia tego programu było usprawnienie i automatyzacja obsługi rozproszonej ewidencji dokumentów, gromadzonych do tej pory przez klienta wyłącznie w formie papierowej.

Program Asseco Softlab SEOD wspiera procesy obiegu zadań i informacji w organizacji oraz umożliwia konwersję dokumentów papierowych przetwarzanych w trakcie ich realizacji do postaci elektronicznej. Aplikacja Asseco BS jest zaprojektowana do wspomagania w szczególności takich obszarów jak zakupy, urlopy, nieobecności czy delegacje. Może służyć także do wsparcia procesów w obszarze działalności operacyjnej, np. obsługa ofert, umów, zleceń fakturowania oraz pozostałej dokumentacji niefinansowej.

Porządek z fakturami i rachunkami

System Asseco Softlab SEOD umożliwił firmie TARCOPOL przede wszystkim sprawną ewidencję przychodzących faktur i rachunków we wszystkich swoich oddziałach, a następnie ich automatyczną akceptację przez osoby decyzyjne.

Przychodzące do TARCOPOL dokumenty są rejestrowane w programie (w dowolnej lokalizacji) i już w formie elektronicznej są dostępne do akceptacji przez poszczególne osoby w ścieżkach decyzyjnych. Po wprowadzeniu danych do Asseco Softlab SEOD następuje też skanowane dokumentów, które są dołączane do danej pozycji w aplikacji w postaci plików pdf. Przechowywanie np. faktur w postaci elektronicznej umożliwia ich szybki podgląd przez weryfikujących je pracowników, niezależnie od lokalizacji ich biura.

Jednocześnie program wyznacza ścieżkę merytorycznej akceptacji dokumentów – osoby odpowiedzialne sprawdzają, klasyfikują i akceptują wskazane im faktury czy rachunki. W końcowym etapie dokumenty są przesyłane do księgi głównej modułu finansowo-księgowego systemu ERP.

Systemy: Asseco Softlab SEOD oraz Asseco Softlab ERP są też ze sobą natywnie zintegrowane, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób wymieniają między sobą dane. Informacje raz wprowadzone do jednego z rozwiązań, dostępne są dla wszystkich uprawnionych użytkowników obydwu aplikacji.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie systemu Asseco Softlab SEOD umożliwiło firmie TARCOPOL skrócenie czasu oczekiwania na wpływające faktury, ich lepszą bieżącą kontrolę, a także pozwoliło na generowanie zapłat i przelewów jeszcze przed momentem ich księgowania. Elektroniczna ewidencja zabezpieczyła też firmę przed zagubieniem oraz opóźnieniami w przekazywaniu różnych dokumentów pomiędzy poszczególnymi biurami TARCOPOL rozproszonymi na terenie całej Polski. Każdy dokument jest teraz wprowadzany tylko jeden raz, a po uzupełnieniu istotnych danych, automatycznie księgowany. System pozwolił również na konfigurację obiegu zakupów własnych, wraz z etapem, kontrolą finansową i realizacją.

TARCOPOL specjalizuje się w realizacji licznych i skomplikowanych projektów budowlanych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych robót na obiektach mostowych. W naszej branży liczy się planowanie, terminowość, oraz właściwe rozliczenie zrealizowanych projektów. Dlatego też potrzebne są nam coraz lepsze narzędzia informatyczne, które pomogą nam skupić się na wyznaczonych zadaniach. Z tego też powodu cenimy sobie wsparcie ze strony Asseco Business Solutions, które zapewnia nam możliwość stałego rozwoju użytkowanego przez nas oprogramowania. Wdrożenie systemu Asseco Softlab SEOD uwieńczyło nasze prace związane z budową profesjonalnej infrastruktury IT i pozwoliło na znaczące usprawnienie procesu obiegu i akceptacji dokumentów w naszej firmie oraz wszystkich oddziałach – podsumowuje wdrożenie Henryk Pawłowski, Prokurent i Główny Księgowy w TARCOPOL Sp. z o.o.
Źródło: Asseco Business Solutions
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top