Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji integracja stanowisk

sageWadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potrzebowało nowego systemu – rozwiązania nowoczesnego o przejrzystym interfejsie, funkcjonalnego oraz takiego, które mogłoby sprostać nietypowym wymaganiom, m.in. tworzenia dodatkowych raportów. Wybrany został Sage Symfonia ERP, ponieważ firma przeprowadzająca wdrożenie – Zorius.pl, Złoty Autoryzowany Partner Sage – zagwarantowała szybką implementację systemu oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych rozwiązań. Jak mówi Barbara Marek, główna księgowa WPWiK: „Poprzedni system był przestarzały, nieprzejrzysty, miał ograniczoną funkcjonalność. Jednym ze znaczących mankamentów był brak obsługi serwisowej oraz możliwości rozwoju oprogramowania”. Ważnym elementem oferty była także gwarancja wsparcia technicznego oraz możliwość uaktualniania Sage Symfonia ERP, zgodnie z wymaganiami.

 
 


Indywidualne, dedykowane rozwiązania

Sage Symfonia ERP został zainstalowany na pięciu stanowiskach w dziale księgowości, magazynie oraz udostępniony kierownikom działów. Instalacja objęła programy Sage Symfonia ERP: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Handel oraz Analizy Finansowe i składała się z kilku etapów. Newralgicznym punktem wdrożenia okazało się opracowanie dodatkowego raportu, niezbędnego do przygotowania zestawień taryfowych. Pełne wdrożenie zajęło pięć miesięcy. Około miesiąca trwało przygotowanie infrastruktury informatycznej, instalacje oraz szkolenia. Kolejnym etapem było wdrożenie programów oraz szkolenia stanowiskowe. Ostatnim etapem, który trwał dwa miesiące, było opracowanie i implementacja ważnych dodatkowych indywidualnych rozwiązań. Ich zasadniczym zadaniem jest umożliwienie pełnej kontroli nad finansami w przedsiębiorstwie i użyteczność obrazującą się przez prezentację danych w czytelny, tabelaryczny sposób.

Użyteczność wdrożenia

System wdrożony w WPWiK pozwala na wykonywanie nowych funkcji, m.in. na:
 • tworzenie zestawień zapisów na kontach w programie Finansowo- -Księgowym, z możliwością wskazania dowolnego poziomu analityki oraz zakresu kont, wzbogaconego m.in. o opcjonalne podsumy częściowe wybranych pozycji o ustalonej charakterystyce; 
 • tworzenie dynamicznie aktualizowanych zestawień dokumentów rozchodu wewnętrznego, umożliwiające precyzyjne określenie kosztów związanych ze zleceniami produkcyjnymi (daje możliwość zdecydowania m.in. o typie kosztów, rodzaju materiału, wybraniu serii dokumentów czy wyboru tylko określonych grup zleceń); 
 • korzystanie ze zautomatyzowanego systemu integracji Handlu Sage Symfonia ERP z programem Księgowym. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi integracji z systemem finansowo-księgowym każda pozycja dokumentów RW jest po przesłaniu do Finansów i Księgowości zaksięgowana na odpowiednim koncie z grupy „4” i „5”. Dodatkową zaletą wdrożenia stała się umowa serwisowa, podpisana między WPWiK a firmą Zorius.pl na świadczenie usług serwisowych. Przedsiębiorstwo przewiduje w najbliższej przyszłości uzupełnić nowy system o moduł Kadrowo-Płacowy.

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) zajmujące się poborem, dostarczaniem i uzdatnianiem wody, przyjęciem i oczyszczaniem ścieków oraz budową, modernizacją, remontami sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – działa na rynku od 1999 roku. Obecnie spółka zaopatruje w wodę miasto i gminę Wadowice, miasto i gminę Kalwaria Zebrzydowska, gminę Tomice i Lanckorona. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie brzegowe z rzeki Skawy o wydajności 17 280 m3 na dobę i Zakład Uzdatniania Wody o wydajności 11 000 m3 na dobę. Oczyszczalnia ścieków zdolna jest przyjąć 8400 m3 ścieków na dobę. Wadowickie Przedsiębiorstwo obsługuje 400 zakładów i podmiotów gospodarczych oraz 7500 odbiorców indywidualnych. Eksploatuje m.in. 280 km sieci wodociągowej i 156 km sieci kanalizacyjnej, 9 hydroforowni, 5 przepompowni ścieków i 3 zbiorniki wody czystej. Poza tym zmodernizowano Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach, Oczyszczalnię Ścieków w Wadowicach, wykonano 53 km kanalizacji sanitarnej oraz 16 km sieci wodociągowej. Dla firmy, która musi sprostać coraz bardziej złożonym procesom biznesowym, ostatnie dynamiczne lata działalności to czas wielu przeobrażeń. Zmiany muszą zachodzić zarówno na płaszczyźnie zarządzania, jak w obszarze wykorzystywanej technologii informatycznej.

Potrzeby klienta:

Zintegrowane i skalowalne rozwiązanie, które miało sprostać nowym potrzebom i nietypowym wymaganiom, takim jak: 
 • tworzenie dodatkowych raportów
 • wielowymiarowa analiza danych
 • wsparcie serwisowe ze strony producenta
 • łatwa modyfikacja i rozwój oprogramowania
 • bezpieczeństwo danych
 • funkcjonalny system
 • sprawna implementacja systemu, a także dostarczenie niezbędnych rozwiązań
 • oszczędność czasu pracy personelu i kosztów

Korzyści z wdrożenia:

Usprawnienie pracy działu księgowości, magazynu, tj.: 
 • pełna obsługa magazynu i sprzedaży
 • pełna informacja o rozrachunkach
 • skrócenie czasu wprowadzania dokumentów
 • uproszczenie wystawiania dokumentów handlowych
 • możliwość planowania przepływów gotówkowych 
 • możliwość generowania raportów dodatkowych oraz prowadzenia analiz 
 • dynamiczne aktualizowanie zestawień dokumentów rozchodu wewnętrznego
 • bezpieczeństwo składowanych w systemie danych
Dzięki raportom dodatkowym Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zyskało oszczędność czasu, zredukowany został wysiłek personelu przy żmudnych obliczeniach, zautomatyzowana praca i kontrola kosztów. - Barbara Marek główna księgowa w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Dla naszego klienta istotna była możliwość przedstawiania zestawień przeksięgowań i okresów – miejsce powstawania kosztów czwórki, piątki oraz opracowanie systemu dekretacji dla wydań materiałów. Podczas wdrożenia użyte zostały dodatkowe narzędzia informatyczne, takie jak SQL, MS Excel oraz Visual Basic - Agnieszka Kozak wiceprezes Zarządu Zorius.pl
Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top