DSR realizuje projekt wdrożenia Preactor APS w GEA Technika Cieplna

GEA Technika Cieplna jest spółką należącą do międzynarodowego koncernu GEA Group AG. Specjalizuje się w doborze, projektowaniu i produkcji wysokosprawnych wymienników ciepła, głównie w oparciu o eliptyczne rury żebrowane, cynkowane ogniowo. Spółka dysponuje powierzchnią produkcyjną sięgającą 14,4 tys. m2, a zdolność produkcyjna sięga ok. 8,5 tys. produktów na rok.


Działalność przedsiębiorstwa od wielu lat wspiera system ERP QAD Enterprise Applications, który w kompleksowy sposób obejmuje działalność opolskiego zakładu w takich obszarach, jak księgowość i finanse, gospodarka magazynowa i materiałowa, a także produkcja i obsługa zleceń. GEA korzysta również z systemu kodów kreskowych, co m.in. zapewniło precyzję przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, wygodę raportowania oraz znacząco usprawniło proces produkcji. W roku 2010 pojawiła się konieczność poprawy wydajności w obszarze planowania produkcji i zapewnienia wysokiej efektywności pracy zespołu. W tym celu wdrożono aplikację QAD Configurator – zaawansowane rozwiązanie kompleksowo wspierające produkcję jednostkową.

DSR W GEA

Ciągły rozwój wymaga nowych rozwiązań

Firma GEA Technika Cieplna z roku na rok zwiększała produkcję wymienników cieplnych i innych produktów. Co więcej, silna konkurencja i coraz wyższe wymagania odbiorców postawiły spółkę przed koniecznością rozwijania i dalszego udoskonalania procesów zarządzania produkcją. Diagnozując problemy i wyznaczając priorytety z myślą o optymalizacji, zdecydowano się położyć największy nacisk na precyzję planowania produkcji oraz jego automatyzację, a co za tym idzie – na właściwe określanie terminów wykonania zleceń.

W związku z tym podjęto współpracę ze spółką DSR, która w 2013 roku została przedstawicielem firmy QAD na rynku polskim. DSR z racji swojej wieloletniej współpracy z amerykańskim producentem oprogramowania posiada w swojej ofercie rozwiązania, które są dostosowane do współdziałania z systemami QAD Enterprise Applications. Wybór padł na aplikację Preactor APS.

Cele wdrożenia
Głównym celem projektu wdrożenia Preactor APS było obniżenie kosztów wytworzenia oraz podniesienie wiarygodności wśród klientów poprzez stworzenie rozwiązania, które pozwoli przygotowywać wykonalne plany produkcyjne – mówi Jacek Nazgowicz, IT Manager w GEA Technika Cieplna. - Na podstawie harmonogramów będzie możliwe uzyskanie informacji o możliwej dacie realizacji projektu. System pozwoli także określić zapotrzebowanie na surowce i półprodukty oraz liczbę pracowników potrzebnych do realizacji harmonogramu produkcyjnego. Docelowo plan jest taki aby klienci poprzez rozwiązanie Preactor APS mogli samodzielnie „sprawdzać” stopień zaawansowania swoich zleceń – taką funkcjonalnością chcemy zakończyć proces osiągania transparentności naszej firmy.
System Preactor APS generuje harmonogram produkcyjny uwzględniający daty dostępności materiałów oraz zdolności produkcyjne poszczególnych zasobów. Podczas tworzenia harmonogramu brane są również pod uwagę kalendarze dostępności pracowników (z systemu zarządzania zasobami ludzkimi) z podziałem na ich umiejętności (uprawnienie spawalnicze MIG, MAG TIG). W przypadku wystąpienia braków materiałowych system informuje o wymaganych datach dostarczenia komponentów. Harmonogram generowany jest według przyjętych kryteriów, do których zaliczyć można kolejno:
  • terminowość projektu 
  • priorytet projektu
  • pracochłonność projektu 
  • analiza przewidywanych obciążeń poszczególnych zasobów, grup zasobów oraz obszarów produkcyjnych (wydziałów)
  • analiza terminowości poszczególnych projektów

Preactor APS wspiera działanie MRP systemu QAD EA poprzez układanie harmonogramu bazującego na rzeczywistych zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa. Proces wdrożenia

Implementacja systemu Preactor 500 APS poprzedzona była szczegółową analizą wymagań klienta. W samym procesie wdrożenia po stronie firmy GEA pracował zespół złożony z przedstawicieli działów IT, zaopatrzenia, rozwoju, przygotowania produkcji oraz z samej produkcji. Istotnym elementem działań było stworzenie właściwego interfejsu pomiędzy systemami QAD Enterprise Applications a systemem Preactor 500 APS, umożliwiającego pełną współpracę pomiędzy systemami. Głównym elementem wdrożenia rozwiązania do zaawansowanego harmonogramowania produkcji było stworzenie zindywidualizowanego modelu pozwalającego na odzwierciedlenie procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie.

W ramach projektu zostało przygotowane rozwiązanie pozwalające na transformację technologii przechowywanych w QAD Enterprise Applications (zoptymalizowanych pod względem kalkulacji kosztów wytwarzania) na technologię wykorzystywaną przez system Preactor, mającą na celu jak najdokładniejsze odwzorowanie rzeczywistych procesów produkcyjnych.

Zostały również stworzone raporty dla działu zaopatrzenia pozwalające porównać zapotrzebowania wynikające z kalkulacji MRP z zapotrzebowaniami wynikającymi z harmonogramu wygenerowanego za pomocą systemu Preactor 500 APS.

Podsumowanie Proces wdrożenia został zakończony zgodnie z ustalonym terminem. Zaraz po przeszkoleniu użytkowników rozwiązanie zaczęło funkcjonować w firmie, szybko przynosząc korzyści. Proces harmonogramowania produkcji został w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu wyeliminowane zostało ryzyko przestojów produkcji wynikające z braku surowców. Co najważniejsze – osiągnięto niemal stuprocentową terminowość realizacji produkcji dla odbiorców.

Źródło: DSR Sp. z o.o.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top