Inteligentny obieg dokumentów w chmurze obliczeniowej

Jednym z najnowszych trendów w informatyce jest zastosowanie tzw. chmur obliczeniowych. Dzięki temu projektanci aplikacji ani ich użytkownicy nie muszą się zastanawiać, gdzie i jak uruchomić stworzoną aplikację. Aplikacja po prostu działa „w chmurze” tj. dostępna z dowolnego urządzenia (komputera, smartfonu itp.) podłączonego do Internetu. Na dostawcę chmury przerzucane są problemy z utrzymaniem serwerów, kopiami zapasowymi, administrowaniem itp.
 
 
Ale jak to wygląda od strony kosztów. Kluczowym elementem oszczędności jest możliwość dynamicznego rozdzielania mocy obliczeniowej chmury przez dostawcę pomiędzy klientów, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie zasobów. Jest to szczególnie opłacalne, gdy obciążenie aplikacji jest zmienne w czasie. Istnieje co najmniej kilka scenariuszy, gdzie zastosowanie chmury obliczeniowej się opłaca.
 1. Aplikacja używana jest tylko w określonych godzinach, np. w godzinach pracy biura. Oznacza to, że przykładowo przez 8 godzin dziennie aplikacja jest używana, a przez pozostałe 16 stoi bezczynnie. 
 2. Obciążenie aplikacji jest trudne do przewidzenia, a niewystarczająca wydajność powoduje straty finansowe lub wizerunkowe, np. początki rozwoju portalu n-k.pl
 3. Obciążenie aplikacji jest skokowe. Przykładowo raz na jakiś czas trzeba szybko przetworzyć informacje. Bez zastosowania chmury konieczne byłoby utrzymywanie serwerów o pełnej wymaganej mocy obliczeniowej, mimo że większość czasu byłyby nieużywane.

Ale czy takie rozwiązania rzeczywiście sprawdzają się w praktyce i czy są już stosowane w Polsce?

Przykład wdrożenia

Trzeci (a częściowo również drugi) wymieniony przypadek występuje w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jednym z zadań Ministerstwa jest wspieranie działań związanych ze sportem i turystyką poprzez udzielanie dofinansowania. Dofinansowanie może obejmować różne obszaru działalności statutowej, jak np. budowa boisk i sal sportowych, organizowanie imprez sportowych itp. Dofinansowanie udzielane jest w ramach różnych programów finansowania i jest przeprowadzane przez odpowiednie departamenty wewnątrz ministerstwa. W ramach każdego programu potencjalni beneficjanci mogą składać wnioski na podstawie przygotowanych szablonów. Wnioski te są następnie rozpatrywane przez pracowników Ministerstwa. W przypadku pozytywnej decyzji podpisywana jest odpowiednia umowa i rozpoczyna się finansowanie. Na koniec umowy następuje rozliczenie umowy. Istotną potrzebą jest również raportowanie na wszystkich etapach finansowania.

Jak łatwo się domyślić większość wniosków o dofinansowanie składanych jest w ostatniej chwili, tj. ciągu ostatnich dni, a nawet godzin. Istotne jest obsłużenie tego skokowego obciążenia.

Rozwiązanie

W celu realizacji wymagań zastosowany został system AMODIT działający w chmurze Windows Azure, system obiegu dokumentów bazujący na sztucznej inteligencji. AMODIT to rewolucyjne podejście do modelowania obiegu dokumentów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala systemowi uczyć się od swoich użytkowników. Wiedza użytkowników jest analizowana i agregowana. Dzięki temu system potrafi przewidywać zachowania ludzi i podpowiadać im właściwe decyzje. Dodatkowo dzięki mechanizmom eksploracji tekstów (ang. text mining) system potrafi czytać treść dokumentów, odciążając użytkowników.

Innowacyjność rozwiązania potwierdza uzyskanie wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozwiązanie zostało nagrodzone w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System został również wyróżniony w finale konkursu Microsoft na najbardziej innowacyjny system działający w chmurze.

Opracowana metoda analizy procesów w oparciu o sztuczną inteligencję jest objęta procedurą patentową przez Urząd Patentowy RP. Docelowo patent ma objąć Unię Europejską, a następnie cały świat.

System wykorzystuje sztuczną inteligencję w następujący sposób:
 • uczy się procedur od użytkowników, w tym również uczy się rozwiązywania sytuacji wyjątkowych
 • na podstawie wcześniejszych decyzji potrafi sugerować decyzje (automatycznie buduje drzewa decyzyjne)
 • czyta treść dokumentów i w zależności od ich zawartości sugeruje różne decyzje

System został rozszerzony o mechanizmy obsługi użytkowników zewnętrznych, co pozwala na obsługę zarówno procesu składania wniosków, jak i dalszą ich obsługę wewnątrz Ministerstwa. Zastosowanie metody dynamicznego modelowania obiegu dokumentów pozwala na odwzorowania różnorodnych potrzeb i różnic pomiędzy programami i departamentami. System ma spójny sposób przechowywania danych na poziomie całego Ministerstwa. System potrafi pobierać z dokumentów wszystkie dane, które zostały przez pracowników merytorycznych zaznaczone jako ważne. Mechanizm spraw powiązanych pozwala na obsługę sytuacji, gdy w ramach umowy tworzone są aneksy lub inne powiązane dokumenty. Spójny model danych i zastosowanie mechanizmu tabel przestawnych pozwala na tworzenie złożonych raportów bez konieczności ręcznej obróbki danych.


Korzyści z zastosowania AMODIT
 • Procedury predefiniowane w połączeniu z uczeniem się nowych ścieżek powoduje, że uruchomienie nowej procedury jest bardzo proste. Nie trzeba uwzględniać wszystkich wariantów procedury, gdyż system nauczy się decyzji użytkowników i rozbuduje procedurę
 • System czyta treść dokumentów i na jej podstawie sugeruje odpowiednie decyzje użytkownikom
 • Automatyczne tworzenie struktur w bazie danych na podstawie formularzy powoduje, że użytkownicy skupiają się na formularzach a nie aspektach technicznych
 • Moduł raportowania pozwala wyszukiwać informacje oraz przygotowywać zestawienia. Mogą one być eksportowane do plików Excel jako arkusze statyczne lub dynamiczne tabele przestawne
 • Jedno narzędzie pozwala obsługiwać programy różnych departamentów, w tym również przyszłe

Korzyści z zastosowania Windows Azure

 • Azure zapewnia skalowalność, dzięki temu można czasowo zwiększać wydajność systemu
 • Dynamiczne wykorzystanie zasobów chmury pozwala obniżyć koszty utrzymania
 • Liczne centra zapasowe Azure zapewniają dużą stabilność i niezawodność

Podsumowanie

Opisane wdrożenie jest jednym z pierwszych w Polsce przypadków wprowadzenia w życie idei chmury obliczeniowej. Dodatkowo pozytywne jest wdrożenie rozwiązania, które powstało i jest rozwijane w Polsce, a jest innowacyjne w skali światowej. Pozwala to mieć nadzieję, że idea chmury obliczeniowej nie pozostanie tylko tematem konferencji informatycznych, ale stanie się elementem naszej codzienności oraz usprawni również realizacji realnych zadań, jakimi jest np. budowa obiektów sportowych.

Źródło: Astrafox

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top