W związku z rozbudowanym zasięgiem swojej działalności na rynku finansowym, firma Optima SA szukała rozwiązania, które zintegrowałoby informacje z poszczególnych jednostek organizacji, a także pozwoliło na łatwy i intuicyjny dostęp do kluczowych danych biznesowych. Docelowy system miał pomóc kadrze zarządzającej podejmować odpowiednie decyzje we właściwym czasie. W wyniku analizy rynku podjęto decyzję o wdrożeniu rozwiązania klasy Business Intelligence, a jego wykonanie powierzono specjalistom z firmy JCommerce SA.
 Firma Optima SA specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych. Oferuje szeroką gamę produktów finansowych. Firma jest częścią międzynarodowej grupy finansowej Dollar Financial Group, działającej na rynku usług finansowych już ponad 30 lat. Pracownicy Optima SA podkreślają, że najważniejszy jest dla nich klient, dlatego misją firmy stało się ciągłe rozszerzanie jej obszaru działalności.

Zdefiniowanie potrzeb

Dogłębna analiza procesów przepływu danych w firmie wykazała, że pozyskiwane dane nie są gromadzone w jednym miejscu, a dostęp do nich jest ograniczony i utrudniony. Zidentyfikowano potrzebę implementacji hurtowni danych dla obszaru sprzedażowego. Prace zostały podzielone na etapy, na które złożyły się:
  • projekt techniczny (model obszaru przejściowego i hurtowni danych)
  • implementacja struktur bazodanowych, procesów ETL oraz raportów
  • testy akceptacyjne (UAT - User Acceptance Tests)
  • szkolenia dla użytkowników końcowych
Właściwe zidentyfikowanie potrzeb biznesowych oraz zaplanowanie poszczególnych etapów projektu to kluczowy czynnik sukcesu podczas realizacji wdrożeń Business Intelligence  – przekonuje Michał Noworyta, specjalista Business Intelligence w firmie JCommerce.
Wykorzystane narzędzia i technologie

Przeprowadzony u klienta wywiad technologiczny zadecydował, że do realizacji projektu wykorzystano posiadane przez firmę Optima SA licencje SQL Server 2008 R2. W związku z tym podjęto decyzję, aby: ź repozytorium danych oprzeć na silniku bazodanowym SQL Server ź zrealizować procesy ETL w oparciu o komponent Integration Services ź wykonać raporty z wykorzystaniem technologii Reporting Services Rozwiązanie zostało w pełni przygotowane pod potencjalną, dalszą rozbudowę.

Kierunek – integralność rozwiązania

Dane sprzedażowe gromadzone były w systemach klasy ERP i CRM osobno dla każdego oddziału. W celu ich zintegrowania zaimplementowano automatyczne mechanizmy ładujące dane z poszczególnych systemów. Dodatkowe źródło danych stanowiły pliki płaskie Excel, zawierające plany sprzedażowe. Obecnie dane źródłowe ładowane do obszaru przejściowego poddawane są procesom filtracji, walidacji i transformacji. “Główną cechą obszaru pośredniego jest całkowita transparentność i brak dostępu użytkownika końcowego do danych w nim przechowywanych” – informuje Grzegorz Skorek, specjalista Business Intelligence w firmie JCommerce SA. W tak przetworzonej postaci dane trafiają do zaprojektowanej hurtowni danych. Przebieg procesów przepływu danych kontroluje SQL Server Integration Services, co pozwala zarówno na ręczne jak i zautomatyzowane (według zdefiniowanego harmonogramu) uruchamianie przepływów.

Nowa jakość raportowania

Dane z hurtowni prezentowane są użytkownikom końcowym z wykorzystaniem usług Reporting Services. Użytkownicy mają dostęp do raportów bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Administrowanie raportami odbywa się za pomocą Report Managera, który umożliwia m.in. zarządzanie strukturą folderów, konfigurację zabezpieczeń, a także automatyzację procesów związanych z odświeżaniem i dystrybucją raportów.

W ramach rozwiązania stworzone zostały raporty dotyczące monitorowania rat, aktualnej wielkości i struktury sprzedaży w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. Umożliwiły one pracownikom Optima SA zarządzanie złożonymi wnioskami od klientów, sprawdzanie stanu produktu (pożyczki) na przestrzeni ostatnich rat oraz wykonywanie zestawień zebranych kwot (spłat) i statystyk produktowych.<

Cel osiągnięty

Dzięki zastosowaniu platformy BI firmy Microsoft całe rozwiązanie udało się zamknąć w obrębie dostępnych komponentów SQL Server 2008 R2. Zminimalizowało to koszty licencji oraz utrzymania systemu. Zrealizowane rozwiązanie jest spójne, oparte na jednym narzędziu i dobrze skalowalne.
W czasie pracy nad hurtownią danych maksymalnie skupiliśmy się na użyteczności – model hurtowni danych został stworzony mając na uwadze przede wszystkim potrzeby raportowe użytkowników końcowych. Dzięki temu rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane przez pracowników Optima SA w ich codziennej pracy – podsumowuje Grzegorz Skorek.
Kryteria udanego wdrożenia

Prawdziwy klucz do osiągnięcia sukcesu to nie tylko wybór właściwej koncepcji oraz technologii dla rozwiązania docelowego, lecz również dobór odpowiedniego partnera – firmy, która byłaby w stanie profesjonalnie i skutecznie przeprowadzić proces wdrożenia systemu.

Spółka JCommerce to firma z prawie 10 letnim doświadczeniem na rynku IT. Posiada tytuł Microsoft Gold Certified Partner, który potwierdza wiedzę i kompetencje merytoryczne w obszarach takich jak Business Intelligence, Data Management Solutions, Custom Development Solutions, ISV/Software Solutions, Mobility Solutions, Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics AX. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów klasy Business Intelligence u klientów reprezentujących różne branże, począwszy od małych firm po duże międzynarodowe korporacje.
Ujednolicenie i uproszczenie pracy analityków, skrócenie czasu dostępu do ważnych danych biznesowych i obniżenie kosztów ich pozyskania – oto najważniejsze korzyści, które Optima SA czerpie z systemu BI opartego o technologie Microsoft SQL Server. Dzięki rozwiązaniu Business Intelligence osiągnęliśmy dwa kluczowe cele – przejrzystość i wiarygodność informacji dotyczących sprzedaży oraz ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług finansowych. Uwzględniając nasze potrzeby i sugestie, specjaliści JCommerce stworzyli rozwiązanie, które dostarcza użytkownikom wiedzę do efektywnego działania, a kierownictwu pozwala skrócić czas w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych - Marcin Safranow, Dyrektor Departamentu IT, Optima SA
Źródło: JCommerce

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top